Cần đọc về mailing list Biendongnama

Cần đọc về mailing list Biendongnama

September 8, 2011 at 11:03am

 1. Mailing list Biendongnama là gì?

 

Biendongnama@googlegroups.com là một mailing list mở rộng, nhiều thành phần cùng trao đổi thông tin, kiến thức, và thực hiện các dự án duy lý và hòa bình nhằm vận động bảo vệ chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông.

 

 1. Một số nguyên tắc khi trao đổi trên mailing list Biendongnama

 

 1. Khi trao đổi nên tập trung vào chủ đề đang nói hơn là cá nhân người nói.

 

 1. Các chủ đề tranh luận chỉ nên tập trung liên quan đến bản chất vấn đề biển Đông, không tranh luận về hành vi của các tổ chức chính trị trong các vấn đề kinh tế xã hội khác.

 

 1. Khi đưa các thông tin cần dẫn nguồn rõ ràng. Nên có một vài bình luận để thể hiện quan điểm người đưa tin nhằm đảm bảo người gửi đã đọc tin và không gây thư rác dây chuyền.

 

 1. Từng trao đổi thể hiện bản thân người viết, nên tác giả phải là người kiểm duyệt trao đổi của mình tốt và kỹ nhất.

 

III. Tổ chức của mailing list Biendongnama

 

 1. Tổ chức gửi, trao đổi qua thư điện tử

Để tiện việc lưu trữ thì các mail đặc biệt sẽ được đặt tên như sau :

 

[Tai lieu] : Các thư điện tử chứa tài liệu/bài báo quan trọng để học, đọc. Ví dụ : [Tai lieu] Chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo của Từ Đặng Minh Thu.

 

[To chuc]: Các thư điện tử bàn hoặc chứa tài liệu tổ chức Biendongnama. Ví dụ : [To chuc] Các nguyên tắc trao đổi mail trên nhóm.

 

[Khan cap] : Các thư điện tử cần trả lời/ ý kiến khẩn của thành viên. Ví dụ : [Khan cap] Hỏi về luật biển để trả lời Vietnamnet trước 14h ngày hôm sau.

 

 1. Tổ chức thực hiện công việc trên môi trường mailing list Biendongnama 

 

Những dự án sẽ được các thành viên nêu lên, được thảo luận, và nếu được tán thành sẽ sữ dụng nguồn lực (kiến thức và nhân lực) của mailing list. Tất cả các hoạt động đều phải tuân theo 2 tiêu chí là duy lý và hòa bình.

Ví dụ cách tiến hành một dự án điển hình:

Bác Tuấn nêu lên dự án bán áo có in hình “No to U shaped line”. Bác Tuấn sẽ nêu chủ đề này lên group cho mọi người góp ý. Sau đó tùy theo góp ý và số người quan tâm, bác Tuấn sẽ chọn nhóm người để cùng thực hiện dự án đã nêu. Các trao đổi sau đó có thể mở cho cả mailing list Biendongnama hoặc có thể khép trong một nhóm riêng.

 

 1. Các trục công việc hướng đến của mailing list Biendongnama

 

 1. Tìm hiểu, hệ thống kiến thức về đề tài Biển Đông
 2. Phổ biển thông tin đúng về Biển Đông cho người Việt và người nước ngoài
 3. Kiến nghị/tác động đến các tổ chức dân sự/chính sự của Pháp, Châu Âu, Việt Nam, thế giới

 

Nhóm “Biển Đông tại Pháp”

22/08/2011

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s