Giới thiệu về nhóm « Biển Đông tại Pháp »

Giới thiệu về nhóm « Biển Đông tại Pháp »

September 8, 2011 at 11:04am

 1. « Biển Đông tại Pháp » là gì?

« Biển Đông tại Pháp » là một nhóm làm việc bắt nguồn từ Pháp, với mục tiêu trao đổi thông tin, kiến thức, và thực hiện các dự án duy lý và hòa bình nhằm vận động cho chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông.

 

 1. Các trục công việc chính của Nhóm « Biển Đông tại Pháp »

 

 1. Tìm hiểu về đề tài Biển Đông

Tìm hiểu và giúp nhau tìm hiểu về đề tài Biển Đông. Các phạm trù chính: luật, lịch sử , địa chính trị. Các tranh chấp chính: Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông.

 

 1. Phổ biển thông tin, kiến thức về Biển Đông

Chuyển tải các thông tin và kiến thức về Biển Đông đến cộng đồng người Việt, người Pháp, và đến toàn thế giới thông qua các kênh online và offline : mail, facebook, web, hội thảo, tọa đàm, meeting, viết báo tiếng Việt, Anh, Pháp…

 

 1. Kiến nghị/tác động

Phát triển thành một tổ chức có thể đưa ra và tổ chức thực hiện các nghị kiến, tư vấn có giá trị về đề tài Biển Đông đến các tổ chức dân sự/chính sự của Pháp, Châu Âu, Việt Nam, thế giới.

 

III. Tổ chức của “Biển Đông tại Pháp”

 

 1. Nhân sự 

Thành viên : Bùi Nguyễn Hoàng, Đặng Hữu Thanh Tuấn, Hoàng Năng Thắng, Lê Trung Tĩnh, Nguyễn Đức Khương, Nguyễn Gia Hiển, Nguyễn Hoài Tưởng, Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Thế Dương, Trần Bằng.

Nguyên tắc : Làm việc theo sở trường của thành viên, quyết định quan trọng thì tập thể, quyết định cụ thể thì do người quản lý của từng dự án sau khi tham khảo ý kiến chung của tập thể.

 

 1. Tổ chức thực hiện công việc

Các hoạt động của nhóm « Biển Đông tại Pháp » được tổ chức theo dạng các dự án.

Những dự án sẽ được các thành viên nêu lên, được thảo luận, và nếu được tán thành sẽ sử dụng nguồn lực (kiến thức và nhân lực) của nhóm. Tất cả các hoạt đông đều phải tuân theo 2 tiêu chí của nhóm là duy lý và hòa bình.

 

Theo tính chất có thể chia ra làm 2 nhóm công việc : nghiên cứu và thông tin. Đây là 2 nhóm công việc gắn bó với nhau trong một thực thể thống nhất. Một phần công việc nghiên cứu sẽ diễn ra trong khuôn khổ và vì sự phát triển của AVSE.

 

 1. Một số nguyên tắc khi trao đổi trên các kênh thông tin của “Biển Đông tại Pháp”

 

 1. Khi trao đổi nên tập trung vào chủ đề đang nói hơn là cá nhân người nói.
 2. Các chủ đề tranh luận chỉ nên tập trung đến bản chất vấn đề biển Đông, không tranh luận về hành vi của các tổ chức chính trị trong các vấn đề kinh tế xã hội khác.
 3. Khi đưa các thông tin cần dẫn nguồn, link rõ ràng. Nên có một vài comment để thể hiện quan điểm người đưa tin và chắc là họ đã đọc tin và không spam dây chuyền.
 4. Từng trao đổi thể hiện bản thân người viết, nên tác giả phải là người kiểm duyệt trao đổi của mình tốt và kỹ nhất.

 

Nhóm “Biển Đông tại Pháp”

18/8/2011

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s