Danh sách người ký tên – Signatory list

http://qncbd.wordpress.com/2014/01/12/danh-sach-nguoi-ky-ten-signatory-list-2/

Quỹ Nghiên cứu Biển Đông

Vì công lý và hòa bình cho Biển Đông

Danh sách người ký tên – Signatory list

qncbd / Tháng Một 12, 2014

Công việc xử lý dữ liệu đã hoàn tất. Các văn bản đang được in và sẽ được gửi đi trong nay mai, gồm Cover letter + Lá thư gửi Liên Hợp Quốc + Danh sách người ký tên.
Cho đến thời điểm cuối ngày 19/1 trên thế giới, tổng cộng có 15588 người ký tên cho lá thư, trong thời gian gần 9 ngày.
Từ 1/11/2014 2:18:51 đến 1/19/2014 23:51:46 giờ UTC-12
Từ 1/11/2014 21:18:51 đến 1/20/2014 18:51:46 giờ Việt Nam.
Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ký tên và phổ biến thông tin về lá thư gửi Liên Hợp Quốc.

Data processsing is finished. Documents are being printed and will be sent soon. They are: Cover letter + the Letter to UN + Signatory list.
Until the last hour of the 19 January on earth, there are 15588 signatories for the Letter, during nearly 9 days.
From 1/11/2014 2:18:51 to 1/19/2014 23:51:46 UTC-12
From 1/11/2014 21:18:51 đến 1/20/2014 18:51:46 Việt Nam.
Thank you to all signatories and to all who have helped sharing the Letter.

Số người đã ký tên

Danh sách người ký tên – Signatory list:

 1. 1-1000
 2. 1001-2000
 3. 2001-3000
 4. 3001-4000
 5. 4001-5000
 6. 5001-6000
 7. 6001-7000
 8. 7001-8000
 9. 8001-9000
 10. 9001-10000
 11. 10001-11000
 12. 11001-12000
 13. 12001-13000
 14. 13001-14000
 15. 14001-15000
 16. 15001-16000
 17. 16001-
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s