Từng chữ ký là từng cọc nhọn Bạch Đằng

Le thuong ky VNCH

Từng chữ ký là từng cọc nhọn Bạch Đằng

Từng forum, blog, Facebook fan page là từng Diên Hồng hội nghị

Hãy biến từng buổi gặp mặt, vui chơi, ăn uống thành hội thề Lũng Nhai, Lam Sơn tụ nghĩa

Chuyền tay nhau thư khi bắt tay buổi sáng

Share link Facebook, gởi Twitter khi nghỉ ngơi buổi chiều

Hãy in ra để đọc cho người già, kể chuyện về Hoàng Sa cho em nhỏ

Hãy nói với hàng xóm, hãy gọi điện cho bạn bè lâu rồi không gặp kể về lá thư

Hãy tự biến thành những Yết Kiêu, Dã Tượng, xâm trên mình Sát Thát bằng chữ ký hôm nay!

http://hoangsatruongsa.net/

Lê Trung Tĩnh, Paris 08h19 18/01/2014

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s