Ký tên Thư gởi Liên Hợp Quốc nhân 40 năm Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa

http://hoangsatruongsa.net/

https://docs.google.com/forms/d/12LCwqTdqX_vOdpM5BR80hmXN1Xjnm2D6ivRTAYZFsrs/viewform

Ký tên Thư gởi Liên Hợp Quốc nhân 40 năm Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa

Thư khẳng định chủ quyền của Việt Nam và việc Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm Hoàng Sa tháng Giêng năm 1974, kêu gọi Trung Quốc tôn trọng luật pháp và đưa tranh chấp Hoàng Sa ra Tòa án Công lý Quốc tế.
Người nhận thư: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Ban Pháp quyền Liên Hợp Quốc, Ủy ban Giải trừ quân bị và An ninh Quốc tế, Tòa án Công lý Quốc tế.
Xem bản tiếng Việt: http://qncbd.wordpress.com/2014/01/11/thu-goi-lien-hop-quoc-nhan-40-nam-trung-quoc-xam-chiem-hoang-sa/
https://docs.google.com/document/d/1RuHvkI3sIFxgMmZrCn8EMIGiR8z0mad4_s5wmKgT7y0/edit?pli=1

* Required

Tác giả: Quỹ Nghiên cứu Biển Đông – Biển Đông tại Pháp

Authors: South East Asia Sea Research Foundation – Biển Đông tại Pháp The Letter reiterates the sovereignty of Vietnam and the military intervention of China in January 1974, urges China to comply with international law and to accept the submission of the dispute to the International Court of Justice. Recipients: UN General Secretary, Law Unit of the United Nations, Disarmament and International Security Committee, International Court of Justice. Read the letter: http://qncbd.wordpress.com/2014/01/11/1530/ https://docs.google.com/document/d/1w_zDa-vIUOFyo9DhCt4Qet9sk77fWnyUnKZ56S8tU5U/edit?pli=1

Họ và Tên người ký (Full Name of Signatory) *

Nghề nghiệp (Career)

Thành phố cư ngụ (City) *

Quốc gia cư ngụ (Country) *

Chân dung các tử sĩ đã anh dũng hy sinh (Portrait of Vietnamese dead soldiers in the battle)

Never submit passwords through Google Forms. 100%: You made it.

Powered by

Google Forms

This content is neither created nor endorsed by Google.
Report AbuseTerms of ServiceAdditional Terms

Screen reader support enabled.

Edit this form

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s