Lá thư gửi Liên Hợp Quốc, lời cảm ơn và vài suy nghĩ từ công việc tổ chức

http://dttl-nguoilotgach.blogspot.fr/2014/03/le-trung-tinh-la-thu-gui-lien-hop-quoc.html

https://www.facebook.com/notes/trung-tinh-le/l%C3%A1-th%C6%B0-g%E1%BB%ADi-li%C3%AAn-h%E1%BB%A3p-qu%E1%BB%91c-l%E1%BB%9Di-c%E1%BA%A3m-%C6%A1n-v%C3%A0-v%C3%A0i-suy-ngh%C4%A9-t%E1%BB%AB-c%C3%B4ng-vi%E1%BB%87c-t%E1%BB%95-ch%E1%BB%A9c/10152165715895269

Lá thư gửi Liên Hợp Quốc, lời cảm ơn và vài suy nghĩ từ công việc tổ chức

January 27, 2014 at 12:34pm

 …lá thư nói về một điều mà bất cứ người Việt Nam yêu nước nào cũng quan tâm đó là Hoàng Sa, là sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, là công lý, lẽ phải bị xâm phạm. Đó là một chủ đề đã, đang và nên kết nối mọi người Việt, hòa giải mọi chia cắt, kết hợp mọi màu cờ.

Lời đầu tiên, tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả những người, tổ chức đã ký tên và phổ biến lá thư. Bằng hành động đó, quý vị và các bạn đã khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và mong muốn đưa tranh chấp ra phân xử tai Tòa án Công lý Quốc tế. Hơn nữa, những người ký đã thể hiện vai trò của mình như một công dân thế giới, với trách nhiệm phải lên tiếng vì công lý, vì lẽ phải, vì sự thượng tôn công pháp quốc tế, những giá trị cơ bản và nền tảng của nhân loại.

Việc soạn thảo lá thư và thu thập chữ ký là công việc của tập thể Quỹ Nghiên cứu Biển Đông, nhóm Biển Đông tại Pháp và rất nhiều người đã hổ trợ mà nếu kể ra có thể hết cả vài trang giấy.

Tuy nhiên sẽ không có con số 15588 chữ ký, và thậm chí không có cả lá thư nếu không có đóng góp của những người mà tôi muốn tri ân đặc biệt sau, đó là chị Nguyễn Thái Linh, anh Dương Danh Huy, anh Lê Vĩnh Trương, và anh Trần Bằng. Đó là những người mà chỉ vào những lúc căng thẳng nhất, hào hứng nhất, và mệt mõi nhất, không ngủ và bỏ bữa, chúng ta mới hiểu được sâu sắc tình cảm gắn bó những người cùng chí hướng trong việc chung.

Là người cùng thuộc hai tổ chức Quỹ Nghiên cứu Biển Đông và Biển Đông tại Pháp, tôi hiểu những thế mạnh của sự hợp tác giữa hai tổ chức mang lại. Lá thư xuất phát từ mong muốn làm một điều gì đó để tưởng nhớ sự kiện 40 năm Hoàng Sa của những thành viên trẻ tuổi và nhiệt huyết của Biển Đông tại Pháp. Từ mong muốn đo, Quỹ Nghiên cứu Biển Đông đã định hình ý tưởng lá thư, cụ thể hóa, phát triển và vận động thu thập chữ ký trên toàn thế giới. Nếu không có sự hợp tác đó thì khó có lá thư và 15588 chữ ký.

Sự khác nhau làm nên sức mạnh và cũng tạo nên một số khó khăn : những ngại ngần, những khi quá trớn, những cách nhìn nhận khác nhau. Nhưng nhìn chung tất cả khó khăn đều có thể được vượt qua khi cả hai đều có cùng một mục đích đó là lên tiếng vì Hoàng Sa của Việt Nam, vì công lý và lẽ phải.

Và với một độ lùi nhất định, khi qua chuyện và nghĩ lại, chúng ta có thể nhận thấy những khác biệt đó giữa hai hay nhiều tổ chức khác nhau cùng làm việc chúng lại chính là nhân tố thúc đẩy sự phát triển, và phát triển một cách bền vững. Đó là điều mà chỉ một tổ chức, một đảng phái, hay một cá nhân không thể làm được.

Con số 15588 chữ ký thu nhận được trong một thời gian ngắn cho thấy sức mạnh của sự lan tỏa thông tin bằng internet và mạng xã hội. Vào chiều ngày 11/1, sau khi việc ký tên được khởi động từ Pháp, lá thư được đưa lên Facebook của Quỹ và vài thành viên. Chỉ sau vài giờ, giáo sư Ngô Bảo Châu từ Chicago, Mỹ đã là người ký thứ 122, thậm chí còn trước người bạn cách nhà tôi mấy dãy phố và đã hỗ trợ tôi tạo trang web để lấy chữ ký.

Tất cả rào cản về khoảng cách địa lý, xã hội, thậm chí chính trị đều đổ nhào trước sức mạnh của internet và mạng xã hội, khi mỗi người dân thay vì chỉ tiếp nhận thông tin thụ động và được chuẩn bị sẳn một cách chính thống, có thể tiếp cận mọi nguồn thông tin, đa dạng, và trong tích tắc trở thành người đưa tin, thậm chí nhà báo với các thông điệp và bình luận đầy cảm xúc giới thiệu về bức thư.

Dĩ nhiên có được một sự đồng lòng như vậy là vì lá thư nói về một điều mà bất cứ người Việt Nam yêu nước nào cũng quan tâm đó là Hoàng Sa, là sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, là công lý, lẽ phải bị xâm phạm. Đó là một chủ đề đã, đang và nên kết nối mọi người Việt, hòa giải mọi chia cắt, kết hợp mọi màu cờ.

Nhưng xét cho cùng thì thật ra những vấn đề khác và có vẽ «nhạy cảm» hơn như dân chủ, làm sao để mọi người dân có tiếng nói, được ăn uống học hành, được sống trong một môi trường có luật pháp thực sự với hệ thống hành chính tôn trọng họ, cũng là những vấn đề của tất cả người Việt mà thôi. Thậm chí có thể nói đó còn là những vấn đề sát sườn hơn. Không riêng gì vấn đề Hoàng Sa, lãnh thổ. Và không ai, không tổ chức, đảng phái nào có thể nói đó là vấn đề của riêng mình với cách giải quyết của riêng họ, và loại bỏ mọi sự khác biệt.

Kinh nghiệm của sự hợp tác giữa Quỹ Nghiên cứu Biển Đông và nhóm Biển Đông tại Pháp trong việc viết thư cho Liên Hợp Quốc là minh họa cụ thể cho những gì có thể đạt được từ sự khác biệt và sự tôn trọng sự khác biệt đó.

 

Paris, 27/01/2014

Lê Trung Tĩnh

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s