Ký tên Thư yêu cầu lãnh đạo Việt Nam đưa Trung Quốc ra tòa

https://docs.google.com/forms/d/1S9hOdsPTa0clAKUweT_eyhCWzkxGNzTLUPByMKoXmGk/edit#

Ký tên Thư yêu cầu lãnh đạo Việt Nam đưa Trung Quốc ra tòa

Ngày 2 tháng 5 năm 2014, Trung Quốc đưa giàn khoan HD981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, dùng vũ lực làm hư hại tàu và bị thương nhân viên chấp pháp Việt Nam. Lá thư lên án hành động đe dọa hòa bình ở khu vực Đông Nam Á và thế giới, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm công pháp quốc tế. Lá thư kêu gọi lãnh đạo Việt Nam ngay lập tức đưa vấn đề ra trọng tài của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, cũng như công khai kêu gọi Trung Quốc giải quyết tranh chấp Hoàng Sa tại Tòa án Công lý Quốc tế.

Người nhận thư: Ông Trương Tấn Sang, Ông Nguyễn Tấn Dũng, Ông Nguyễn Sinh Hùng

Xem bản tiếng Việt: https://docs.google.com/document/d/1RSjufZiPBIn4cmnWvVgMKOz_zLB7mfXc1uWxvbmRuYM/edit

Danh sách người ký tên sẽ được cập nhật mỗi tuần trên trang http://qncbd.wordpress.com/. Trân trọng cảm ơn.

* Required

Top of Form

Letter urging Vietnam’s leaders to take China to court

On 2/5/2014 China deployed the Haiyang 981 oil rig in the Exclusive Economic Zone of Vietnam. Subsequently its armed Coast Guard ships rammed Vietnamese Fishery Control and Marine Police vessels, wounding several personnel. These actions violate international law and threaten peace in Southeast Asia and the world. This letter urges Vietnam’s leaders to immediately sue China using the compulsory dispute settlement procedure of the United Nations Convention on the Law of the Sea, and also to challenge China to settle the Paracels dispute at the International Court of Justice. Recipients: Mr. Truong Tan Sang (President), Mr. Nguyen Tan Dung (Prime Minister), Mr. Nguyen Sinh Hung (Chairman of the National Assembly) URL for the letter: https://docs.google.com/document/d/1RSjufZiPBIn4cmnWvVgMKOz_zLB7mfXc1uWxvbmRuYM/edit

Họ và Tên người ký (Full Name of Signatory) *

Nghề nghiệp (Occupation)

Thành phố cư ngụ (City) *

Quốc gia cư ngụ (Country) *

Never submit passwords through Google Forms. 100%: You made it.

Bottom of Form

Powered by

Google Forms

This content is neither created nor endorsed by Google.
Report AbuseTerms of ServiceAdditional Terms

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s