Gửi thư, lời cảm ơn, và ý nghĩa của từng chữ ký

https://www.danluan.org/tin-tuc/20140528/le-trung-tinh-nguyen-quang-a-gui-thu-loi-cam-on-va-y-nghia-cua-tung-chu-ky

http://www.boxitvn.net/bai/26708

http://boxitvn.blogspot.fr/2014/05/gui-thu-loi-cam-on-va-y-nghia-cua-tung.html

Bauxite Việt Nam

Thông tin, trao đổi về vấn đề bauxite ở Việt Nam. – Tiếng nói phản biện nhiều mặt của người trí thức.
boxitvn.netboxitvn.blogspot.com

Gửi thư, lời cảm ơn, và ý nghĩa của từng chữ ký

Lê Trung Tĩnh, Nguyễn Quang A

Thứ Hai ngày 26/5/2014, Thư yêu cầu lãnh đạo Việt Nam đưa Trung Quốc ra tòa đã được gửi đến ba nhà lãnh đạo của Việt Nam: ông Trương Tấn Sang, ông Nguyễn Tấn Dũng, và ông Nguyễn Sinh Hùng.

Trước việc Trung Quốc triển khai giàn khoan Hải Dương 981 với sự hộ tống của máy bay và tàu chiến ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, bức thư yêu cầu các lãnh đạo Việt Nam thực hiện hai công việc quan trọng:

  • Nộp đơn kiện Trung Quốc theo cơ chế giải quyết tranh chấp bắt buộc của UNCLOS.
  • Chính thức đề nghị Trung Quốc cùng giải quyết tranh chấp Hoàng Sa tại Tòa án Công lý Quốc tế.

Bức thư đã nhận được 3711 chữ ký sau khi được công bố trên mạng xã hội và một số trang web trong thời gian từ ngày 14 đến 24/5/2014.

Danh sách người ký tên: http://qncbd.wordpress.com/2014/05/27/danh-sach-nguoi-ky-ten-thu-yeu-cau-lanh-dao-viet-nam-dua-trung-quoc-ra-toa-den-het-ngay-2452014/

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những trang web, blogger, Facebooker đã thông tin về bức thư.

Chúng tôi trân trọng từng chữ ký cho lá thư. 3711 chữ ký của quý vị có ý nghĩa to lớn.

Trước sự xâm lăng của Trung Quốc trên Biển Đông, bức thư thể hiện lòng yêu nước; đó là bản hiến kế chống giặc, giữ nước.

Đối với lãnh đạo Việt Nam, bức thư đặt họ, chứ không ai khác, trước trách nhiệm phải hành xử một cách rõ ràng và dứt khoát vì lợi ích của đất nước và dân tộc.

Kiện Trung Quốc ra tòa, ngoài việc giải quyết tranh chấp, còn là bước khởi đầu cho quá trình Việt Nam thật sự thoát khỏi Trung Quốc, và hơn thế nữa là thoát khỏi cách hành xử thông thường của chính người Việt Nam.

Vì khi đó, chúng ta đã dũng cảm và sáng suốt chọn công lý thay cho dàn xếp, lý trí thay cho bạo lực, hòa bình thay cho chiến tranh, và đã chọn phản ứng văn minh trước cách hành xử tham tàn của Trung Quốc.

Đó chính là sức mạnh, tương lai của Việt Nam. Và kiện Trung Quốc là bước khởi đầu.

Mời quý vị tiếp tục ký tên cho lá thư:

https://docs.google.com/forms/d/1S9hOdsPTa0clAKUweT_eyhCWzkxGNzTLUPByMKoXmGk/edit#

  1. T. T. – N. Q. A

Các tác giả gửi BVN.

Được đăng bởi bauxitevn vào lúc 01:44

Nhãn: chống Trung Quốc xâm lược

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s