Việt Nam cần những tổ chức và lãnh đạo chính trị mới

Việt Nam cần những tổ chức và lãnh đạo chính trị mới

http://www.bbc.com/vietnamese/forum/2016/01/160109_letrungtinh_party_congress12

Lê Trung Tĩnh

Bất luận kết quả Đại hội 12 của đảng Cộng Sản Việt Nam thế nào thì người được chọn cũng sẽ là người đại diện cho một hệ thống chính trị đã không làm tròn nhiệm vụ sau hơn 40 năm độc quyền lãnh đạo toàn bộ đất nước.

Việc có nhiều thế lực tranh giành quyết liệt quyền lãnh đạo đảng Cộng Sản xét cho cùng là một dấu hiệu tích cực cho nền chính trị Việt Nam, và trong một chừng mực nào đó tốt cho hình ảnh đảng Cộng Sản. Kết quả thế nào thì cũng sẽ có những đảng viên Cộng Sản tự cho là họ đã chọn lựa một cách dân chủ người lãnh đạo đảng của họ.

Tuy nhiên, điều người dân Việt Nam quan tâm không phải là dân chủ, hay không, trong đảng Cộng Sản. Điều họ mong muốn là một nền dân chủ thật sự cho Việt Nam, khi họ có thể trực tiếp, hay gián tiếp thông qua chế độ nghị viện, bầu ra những lãnh đạo thực hiện những mong muốn của người dân và đại diện cho đất nước.

Do đó mặc dầu theo dõi thông tin về ĐHĐCS Việt Nam là điều hoàn toàn tự nhiên, việc tập trung thông tin, bàn luận, ủng hộ hay chỉ trích một ứng cử viên nào đó hay cả đại hội đã vô tình một lần nữa dành cho sự kiện này nói riêng và đảng Cộng Sản nói chung nhiều sự chú ý hơn mức cần thiết, ít nhất là so với những gì họ chứng minh có thể làm được.

Thay vào đó, những nhà hoạt động dân chủ và chính trị Việt Nam cần tập trung thời gian và công sức bàn luận và chuẩn bị cho một tương lai khi đảng Cộng Sản, nếu còn, chỉ là một trong nhiều đảng tại Việt Nam.

Điều này cần thiết và không nên trễ nãi thêm. Vì khi đảng Cộng Sản Việt Nam, vốn cứng nhắc về đường lối, đã có dấu hiệu phân hóa thành nhiều phương hướng lãnh đạo khác nhau; thì việc phong trào dân chủ, những nhà hoạt động chính trị, giới ưu thời mẫn thế Việt Nam vẫn chưa có một hay nhiều đảng phái chính trị với những đường hướng rõ ràng cho Việt Nam là một điều đáng tiếc ! Dầu cho điều này có thể giải thích và thông cảm bởi nhiều nguyên nhân khác nhau.

Người dân Việt Nam ngay từ bây giờ cần có nhiều hơn nữa những lãnh đạo và tổ chức chính trị với những hoạch định chính trị, kinh tế rõ ràng, nghiêm túc và khả thi. Mặc dầu chế độ chính trị tại Việt Nam hiện nay hạn chế sự thành lập của các tổ chức này, nhưngvới sự góp sức internet, truyền thông, mạng xã hội và sự lớn mạnh từng ngày của phong trào dân sự tại Việt Nam, điều này hoàn toàn có thể.

Những người đấu tranh cho dân chủ Việt Nam nên nhận lấy trách nhiệm cũng như tên gọi của những nhà hoạt động chính trị, và tiến đến thành lập những đảng phái chính trị cho Việt Nam. Bằng cách đó, họ một mặt đấu tranh cho dân chủ, một mặt tập hợp được sự ủng hộ của người dân vì đã cho người dân cơ hội thấy rõ những lựa chọn chính trị trong tương lai. Ngoài ra việc tự tin nhận trách nhiệm như những người lãnh đạo hay hoạt động chính trị cho họ một tiếng nói đối lập rõ ràng, những kinh nghiệm tổ chức quý giá, và giúp họ phê phán hay tìm cách giải quyết vấn đề của Việt Nam khi được bầu chọn thành những lãnh đạo trong tương lai.

Giải quyết những vấn đề của Việt Nam

Có thể khái quát ngắn gọn ít nhất 3 vấn đề chính của Việt Nam: kinh tế xã hội, đạo đức, quan hệ với Trung Quốc. Người dân Việt Nam cần thấy được những lực lượng chính trị đủ bản lĩnh để đưa ra lời giải cho các vấn đề trên một cách nghiêm túc.

Mô hình kinh tế xã hội mà một chính đảng mới được bầu chọn lên cầm quyền ở Việt Nam trong tương lai sẽ theo đuổi là gì ? Trả lời câu hỏi trên không hề đơn giản. Một chế độ lãnh đạo mới trong một xã hội dân chủ cũng không thể một sớm một chiều tăng lương công nhân, giảm giờ làm, hay tinh giảm tối đa biên chế cán bộ công nhân viên nhà nước. Trừ khi chế độ đó muốn lập lại những chính sách mị dân ngắn hạn để đạt được quyền lực và tạo nên những bất ổn xã hội mới.

Tuy nhiên một chính đảng lãnh đạo trong một xã hội dân chủ biết, và phải lắng nghe tiếng nói của từng người dân của các tầng lớp khác nhau, vì đơn giản từng cá nhân là từng lá phiếu quyết định sự ra đi hay tiếp tục của chính đảng đó. Chính đảng đó tạo điều kiện cho người dân thể hiện các bức xúc xã hội qua các tổ chức công đoàn độc lập cũng như các tổ chức xã hội dân sự. Bằng sự minh bạch và có giám sát từ nhiều tổ chức chính trị của một xã hội dân chủ, tham nhũng sẽ được kiềm chế, cơ hội và nguồn lực do đó sẽ được chia đều cho tất cả thành phần dân chúng. Sự cạnh tranh công bằng dựa trên tài năng không phân biệt tôn giáo, đảng phái sẽ tạo sức bật mới cho nền kinh tế, phát huy mọi sức mạnh.

Đạo đức xã hội là một vấn đề lớn trong xã hội Việt Nam mà bất cứ một chính đảng nào được bầu chọn lãnh đạo cũng cần quan tâm. Khi những khái niệm đạo đức-tôn giáo như luật nhân quả, lương tâm càng mơ hồ thì con người càng có khuynh hướng xa rời thiện tính. Một chính đảng tiến bộ cần hướng người dân tiến đến một xã hội phát triển khi người dân sống trong tinh thần tương ái, khi họ được tự do tín ngưỡng, khi những giá trị đạo đức và truyền thống của người Việt như lá lành đùm lá rách, bầu ơi thương lấy bí cùng được đề cao, và chắc chắn không phải những tấm gương đạo đức và thờ bái lãnh đạo ! Một môi trường đạo đức và hài hòa cùng với nền pháp luật được chính người dân bầu chọn sẽ giúp người Việt hàn gắn lại và sống hài hòa, tử tế với nhau.

Một chính đảng lãnh đạo mới trong một xã hội dân chủ cũng không thể đẩy nước Việt Nam ra xa khỏi Trung Quốc, và dĩ nhiên đối đầu liên tục với Trung Quốc không bao giờ là giải pháp khôn ngoan. Tuy nhiên chính đảng đó chắc chắn không nâng ly chúc tụng hay tay bắt mặt mừng với lãnh đạo Trung Quốc trong khi nước này đang chiếm đóng Hoàng Sa, Trường Sa, cải tạo đảo, xây dựng sân bay, đâm húc tàu cá của ngư dân Việt Nam. Chính đảng mới sẽ biết lắng nghe nguyện vọng giữ gìn biên cương lãnh thổ của người Việt, sẽ tham khảo các góp ý nhân dân thông qua các tổ chức xã hội dân sự để giải quyết vấn đề. Các giải pháp pháp lý quốc tế sẽ được sữ dụng, cụ thể là : yêu cầu Trung Quốc đưa tranh chấp Hoàng Sa, Trường Sa ra tòa án công lý quốc tế ; kiện Trung Quốc theo cơ chế giải quyết tranh chấp bắt buộc của UNCLOS vì nước này xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ; ủng hộ vai trò của Mỹ, Nhật trong Biển Đông. Đó không phải là những giải pháp hiếu chiến, mà là những giải pháp văn minh của những quốc gia bình đẳng xử lý quan hệ với nhau. Đó cũng không phải là sự lệ thuộc phương Tây, mà là sự xích lại gần nhau trong tin tưởng của các thể chế văn minh tôn trọng người dân của họ nhằm bảo vệ những quyền lợi hợp pháp của quốc tế và khu vực.

Người dân Việt Nam cần có nhiều hơn nữa những lựa chọn lãnh đạo và tổ chức chính trị cùng với những đường hướng chính trị, kinh tế rõ ràng, nghiêm túc và khả thi. Đây là lúc để lực lượng dân chủ Việt Nam củng cố đội hình, thành lập những chính đảng, đề ra những đường lối rõ ràng và tranh đấu để thực hiện nó. Chuẩn bị và xây dựng những lựa chọn chính trị tốt cho người dân trong tương lai là cách đấu tranh và tiến đến dân chủ hiệu quả nhất từ bây giờ.

Bầu chọn lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ

Bầu chọn lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ

Hơn 40 năm qua, 90 triệu người dân Việt Nam không được bầu chọn người lãnh đạo của đất nước, không có quyền quyết định các vấn đề kinh tế, chính trị, đối ngoại của chính nơi họ sinh sống, làm lụng và đóng thuế.

Mời các bạn bỏ phiếu bầu chọn lãnh đạo của nước Việt Nam dân chủ tại đây.

Trong số các ứng cử viên được ghi tên, người nào có số bầu chọn thấp nhất sẽ dần được thay thế bằng người không được ghi tên nhưng được đề cử nhiều nhất.

Các ứng cử viên được đề cử ngoài danh sách bên dưới: Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Đan Quế, Phạm Bình Minh, Hoàng Xuân Phú, Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm), Nguyễn Phú Trọng, Võ An Đôn, Huỳnh Thục Vy, Lê Quốc Quân, Tạ Phong Tần, Võ Văn Thưởng, Vũ Đức Đam, Đặng Chí Hùng, Lê Kiên Thành, Lý Tống, Lê Thăng Long, Ngô Bảo Châu, Nguyễn Hoàng Linh (Hungary), Nguyễn Hụê Chi, Nguyễn Khắc Mai, Nguyễn Ngọc Già, Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Trần Bạt, Nguyễn Tuấn Khanh (Nhạc sĩ), Nguyễn Văn Lý, Phạm Chí Dũng, Phạm Thanh Nghiên, Phạm Quang Vinh, Tòng Thanh Phạm, Trương Trọng Nghĩa, Tương Lai, Việt Khang, Vũ Thành Tự Anh.

Bằng việc bỏ phiếu này chúng ta cất lên tiếng nói của chính mình và diễn tập cho cuộc bầu cử tự do cho tất cả người Việt Nam. Chúng ta có cơ hội đề cử những lãnh đạo chính trị khác với những gì chúng ta đang bị buộc phải chấp nhận.

Các giá trị nền tảng của công việc : tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng các ƯCV.
Cuộc bầu chọn đang diễn ra tại https://goo.gl/WF8Nz2 Vì phải xử lý các phiếu không hợp lệ, kết quả được đăng tải mỗi tuần và bàn luận tại https://www.facebook.com/letrungtinhhttps://baucudanchu.wordpress.com

Hiện giờ đã có trên 1163 người bỏ phiếu. Thông tin chi tiết của người bầu cử không được công bố. Chúng tôi chỉ xin phép đăng một số bình luận tiêu biểu.

(Lê Trung Tĩnh và các bạn)