Bầu chọn lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ

Bầu chọn lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ

Hơn 40 năm qua, 90 triệu người dân Việt Nam không được bầu chọn người lãnh đạo của đất nước, không có quyền quyết định các vấn đề kinh tế, chính trị, đối ngoại của chính nơi họ sinh sống, làm lụng và đóng thuế.

Mời các bạn bỏ phiếu bầu chọn lãnh đạo của nước Việt Nam dân chủ tại đây.

Trong số các ứng cử viên được ghi tên, người nào có số bầu chọn thấp nhất sẽ dần được thay thế bằng người không được ghi tên nhưng được đề cử nhiều nhất.

Các ứng cử viên được đề cử ngoài danh sách bên dưới: Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Đan Quế, Phạm Bình Minh, Hoàng Xuân Phú, Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm), Nguyễn Phú Trọng, Võ An Đôn, Huỳnh Thục Vy, Lê Quốc Quân, Tạ Phong Tần, Võ Văn Thưởng, Vũ Đức Đam, Đặng Chí Hùng, Lê Kiên Thành, Lý Tống, Lê Thăng Long, Ngô Bảo Châu, Nguyễn Hoàng Linh (Hungary), Nguyễn Hụê Chi, Nguyễn Khắc Mai, Nguyễn Ngọc Già, Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Trần Bạt, Nguyễn Tuấn Khanh (Nhạc sĩ), Nguyễn Văn Lý, Phạm Chí Dũng, Phạm Thanh Nghiên, Phạm Quang Vinh, Tòng Thanh Phạm, Trương Trọng Nghĩa, Tương Lai, Việt Khang, Vũ Thành Tự Anh.

Bằng việc bỏ phiếu này chúng ta cất lên tiếng nói của chính mình và diễn tập cho cuộc bầu cử tự do cho tất cả người Việt Nam. Chúng ta có cơ hội đề cử những lãnh đạo chính trị khác với những gì chúng ta đang bị buộc phải chấp nhận.

Các giá trị nền tảng của công việc : tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng các ƯCV.
Cuộc bầu chọn đang diễn ra tại https://goo.gl/WF8Nz2 Vì phải xử lý các phiếu không hợp lệ, kết quả được đăng tải mỗi tuần và bàn luận tại https://www.facebook.com/letrungtinhhttps://baucudanchu.wordpress.com

Hiện giờ đã có trên 1163 người bỏ phiếu. Thông tin chi tiết của người bầu cử không được công bố. Chúng tôi chỉ xin phép đăng một số bình luận tiêu biểu.

(Lê Trung Tĩnh và các bạn)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s