Chúng ta cần phải nhìn thẳng vào mắt nhau

Vì sao đến hiện giờ không có một Uỷ ban chuyên trách liên bộ về Formosa? Số tiền 500 triệu USD đồng ý trong vội vã đó dựa trên các đánh giá gì và đã đến với người dân ra sao? Nếu trong nước không đủ chuyên gia, vì sao không mời một tổ chức độc lập quốc tế để giám sát và kiểm tra toàn bộ Formosa và báo cáo cụ thể với người dân? Một lộ trình, cách thức xử lý, đóng cửa Formosa và xử lý trách nhiệm những người đã gây nên sự cố này? Những câu hỏi không được trả lời sau 1 năm dài đăng đẳng.

Nếu như việc để xảy ra Formosa là do thiếu năng lực và tham nhũng của nhiều cấp chính quyền thì việc để sự việc kéo dài, không giải quyết trong cả năm qua là sự vô trách nhiệm của cả hệ thống lãnh đạo Việt Nam. Đàn áp, đánh đập người dân đi biểu tình, khiếu kiện Formosa, đó còn là tội ác.

Một hệ thống chính trị, với các câu chuyện nội bộ của nó, khó có thể vận hành đủ tốc độ để xử lý tất cả bức xúc của mạng xã hội. Nhưng khi để một vấn đề nghiêm trọng như Formosa kéo dài cả năm, trong khi chất độc vẫn lan ra biển, ra đất, người dân vẫn mất nguồn sống, tha hương cầu thực trước các báo cáo láo của các ban bộ, hệ thống đó đã bị lỗi trầm trọng.

Người Việt có thể khác nhau về nhạc vàng hay nhạc đỏ, về 30/4/1975, có thể gọi ông Hồ Chí Minh bằng các cách khác nhau, có thể nghèo khó hay giàu có, nhưng chúng ta đều cùng có một ngôi nhà chung, đó là đất nước Việt Nam, nơi các con cháu chúng ta lớn lên hay trở về. Chúng ta phải có trách nhiệm với rừng, biển, đất, nước, không khí mà chúng ta để lại cho con cháu của mình.

Các đảng viên cộng sản, thành tố của hệ thống lãnh đạo hiện nay, dầu lớn hay nhỏ, không thể chối bỏ trách nhiệm chính của mình trong việc để xảy ra và xử lý thảm hoạ. Đó có thể là ông Nguyễn Phú Trọng hay ông Võ Kim Cự, bộ công thương hay ban bí thư…Nhưng cụ thể và sát sườn hơn, đó chính là những đảng viên cộng sản, người quen, bạn, người thân, những người mà chúng ta gặp hằng ngày hay hằng tuần.

Chúng ta không thể chỉ phê phán lãnh đạo cấp nọ cấp kia nếu không nhìn thẳng vào mắt của những đảng viên cộng sản trước mặt mình, nói với họ những lời chân thật và dứt khoát. Rằng họ là những người chịu trách nhiệm của thảm hoạ môi trường này, và nếu họ không giải quyết được thì hãy từ nhiệm, để người khác thay thế hay tham gia giải quyết. Với những người bạn/thân/quen là đảng viên cộng sản, chúng ta có thể nói chuyện, mến phục nhau việc này việc kia, nhưng chúng ta không thể tiếp tục lãng tránh hay trốn mắt nhau khi nói về tương lai của con cháu ở Việt Nam trước một thảm hoạ môi trường như vậy.

Hơn 4 triệu đảng viên cộng sản phải nhận trách nhiệm, dầu họ là ai: họ có thể là những người ra quyết định mời Formosa vào, là những ông bà đảng viên hưu trí tại các chi bộ khắp nước đã đọc/nghe các nghị quyết, thông tư về việc đối phó với người dân về Formosa, là những công an, an ninh đã đánh đập người dân đi kiện, là những người im lặng hay giả tảng nói chuyện khác khi bàn về chính trị, về Formosa…

Vì khi chúng ta im lặng, chính trị chúng ta ổn định thì biển vẫn chết, môi trường vẫn hủy hoại, cá vẫn chết, nước mắm vẫn không ai dám ăn, người dân vẫn mất nguồn sống, Việt Nam vẫn rớt hạng trên chuỗi cung ứng thế giới vì lý do môi trường, tương lai con cháu chúng ta vẫn tồi tệ hơn với hiểm hoạ ung thư, bệnh tật, quái thai. Đó không phải là lời nói quá để khích động, không ai với tối thiểu lương tri muốn điều này! Đó là những sự thật, đó là sống còn của người Việt và nước Việt!

Chúng ta, người Việt Nam không cộng sản hay cộng sản không thể tiếp tục ngụy biện nhau “đừng lo, để đảng và nhà nước lo”, “cần ổn định để phát triển” hay trốn hoài trong cái vỏ không quan tâm đến chính trị, chính trị là xấu xa, biểu tình là mất ổn định. Chúng ta cần phải nhìn thẳng vào mắt nhau, nói với nhau những lời thành thật, vắt tim, vắt óc ra tìm giải pháp. Và đó có thể là giải pháp chính trị hay rất chính trị. Không dễ, nhưng từng người cần phải nhận thức điều này, thay đổi và bắt đầu trước khi quá muộn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s