Kết quả sau 24h trưng cầu dân ý luật đặc khu 090618

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214309982597911&set=a.4282807782880.167946.1066913539&type=3&theater

Kết quả sau 24h trưng cầu dân ý về dự luật đặc khu
Sau 24h, có gần 1400 ý kiến. Trong đó tán thành thông qua dự luật ít hơn 10 phiếu, thấp hơn 1%. Số phiều yêu cầu hoãn lại và điều chỉnh dự luật chiếm gần 7%. Trong khi đó số phiếu phản đối, bãi bỏ dự luật chiếm tuyệt đại đa số với hơn 92%.

Mọi người có thể tham khảo kết quả chi tiết và ý kiến của người dân tại:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17UYJCvmJCqbYiQp6qJZrNIUCQ013qk0-VkllcBbg_fQ/edit?usp=sharing

Gần như toàn bộ người tham gia đều để lại ý kiến nghiêm túc và đáng để các nhà hoạch định chính sách tham khảo. Số rất ít kêu gọi thông qua dự luật cho rằng cần “Ủng hộ một chính phủ hành động”. Tuy nhiên tuyệt đại đa số yêu cầu hoãn lại, điều chỉnh hay bãi bỏ dự luật. Yếu tố lo ngại về sự xâm lăng an ninh và kinh tế của Trung Quốc chiếm số lượng lớn nhưng không phải là duy nhất. Người dân quan ngại sâu sắc về tính khả thi kinh tế và thí điểm thể chế của đặc khu, cũng như đóng góp của đặc khu đối với kinh tế khu vực và cả nước. Nhiều ý kiến cho rằng dự luật như hiện này tập trung vào ưu đãi đất đai và thuế mà không làm rõ được thiết kế thu hút đầu tư công nghệ cao cũng như thay đổi về căn bản đời sống của người dân tại chỗ. Ngoài ra vấn đề cải cách cơ chế, thể chế chính trị cho cả nước cũng có nhiều bình luận: “Vấn đề cốt lõi làm đất nước VN nghèo khổ là do thể chế sai lầm. Hãy thay đổi thể chế để cởi trói cho dân Việt và doanh nghiệp Việt phát triển bằng nội lực của người Việt chứ không phải nghèo là do chính sách đầu tư chưa ưu đãi.”

3h sáng nay 9/6/2018, Chính phủ Việt Nam đã thông báo lùi việc thông qua dự luật sang Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội để có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện. Điều này cho thấy tiếng nói của chúng ta có tác dụng và do đó cần được phát huy thêm nữa. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật các “nghiên cứu, hoàn thiện” của Chính phủ về dự luật này là gì. Xin lưu ý đại đa số ý kiến của cuộc trưng cầu dân ý đến giờ là phản đối và bãi bỏ luật đặc khu.

Mời mọi người tiếp tục bỏ phiếu và chia sẻ cuộc trưng cầu dân ý: https://goo.gl/forms/7Eoe6LNCbEzW1kz33

Tiếng nói của bạn sẽ được gửi đến Quốc hội và các lãnh đạo của Việt Nam trước khi có quyết định cuối cùng về dự luật này. Trước một vấn đề hệ trọng của Việt Nam, chúng ta cần lên tiếng!

Thực hiện: Các Bạn và Lê Trung Tĩnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s