Thông báo quan trọng

https://thuguitongthongtrump.wordpress.com

Dầu không bắt buộc nhưng gần như tất cả mọi người để lại thông tin như địa chỉ mail, trang mạng xã hội, blog cá nhân khi ký lá thư gửi Tổng thống Mỹ.
Vì danh sách chữ ký được hiển thị tường minh cho mọi người nên có thể có spam mail đến các địa chỉ mail của các bạn do những công ty, tổ chức quảng cáo nào đó. Khả năng này cho đến giờ theo chúng tôi ghi nhận là rất nhỏ. Tuy nhiên chúng tôi cũng xin báo trước với các bạn để lưu ý.
Các thông tin bạn cung cấp thêm khi ký thư đơn thuần góp phần khẳng định bạn là ai bên cạnh các thông tin bắt buộc là tên họ, thành phố và quốc gia.
Là người tổ chức công việc này, chúng tôi KHÔNG sử dụng các thông tin cá nhân trên cho bất cứ mục đích gì khác như gửi quảng cáo, mail, giới thiệu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s