Video tôi giới thiệu về lá thư gửi Tổng thống Donald Trump

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Còn trên 10 tiếng đồng hồ nữa để các bạn có thể ký tên lá thư gửi đến Tổng thống Mỹ Donald Trump. Xin mời các bạn xem video tôi giới thiệu về lá thư. Link ký tên cho lá thư: http://thuguitongthongtrump.wordpress.com

https://www.livenguide.com/status/6358-le-trung-tinh.html#status-6358

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s