Xin cảm ơn mọi người rất nhiều

Xin cảm ơn mọi người rất nhiều đã tham gia góp ý, ký tên, chia sẻ công việc này những ngày qua!
Cùng nhau chúng ta đã chọn lên tiếng thay cho im lặng, hành động và dấn thân thay cho ngoảnh mặt. Chúng ta đã làm việc đó một cách ôn hòa nhưng quả quyết, mạnh mẻ nhưng duy lý, nhặc lại lịch sử nhưng không quên đề ra giải pháp khả thi cho tương lai. Bằng cách vượt trên những khác biệt, chúng ta đã tạo nên sự khác biệt và hy vọng mở ra một con đường mới cho một Việt Nam tươi sáng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s