Presentations Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông

Các presentation cô đọng về Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông của Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông

Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông : Biết, hiểu và hành động – power point ; pdf

Yêu sách chữ U là gì? – power point ; pdf

Sự vô lý của yêu sách chữ U – power point ; pdf

Giới thiệu về Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông – power point ; pdf